โพลเผย คนไทยมีหนี้เฉลี่ยกว่า 5 แสน เกิดจากการ ผ่อน-ชำระสินค้า-บริการ สาเหตุการเป็นหนี้รองลงมาคือ เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่า นางณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับเครดิตบูโร เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560” โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ทั่วประเทศ 2,000 หน่วย ในจำนวนนี้ 45.15 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้พอ ๆ กับรายจ่าย โดยประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 26,469.91 บาท ขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,606.75 บาท

ทั้งนี้ ประชาชนเกินครึ่งเล็กน้อย หรือ 51.65 เปอร์เซ็นต์ มีเงินออมไว้ใช้ โดยส่วนใหญ่ 48.79 เปอร์เซ็นต์ ออมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพื่อการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และจำนวน 38.33 เปอร์เซ็นต์ มีเงินออมเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคต 26.91 เปอร์เซ็นต์ ออมไว้ให้บุตรหลานตลอดจนการศึกษาของบุตรหลาน 12.58 เปอร์เซ็นต์ ออมเพื่อใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ

สำหรับหนี้สินนั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 68.10 เปอร์เซ็นต์ มีหนี้สิน โดยเฉลี่ยมีหนี้ประมาณ 565,302.88 บาท ซึ่งเกิดจากการซื้อ, ผ่อน, ชำระสินค้า และอีก 35.46 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการลงทุนในการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ กิจการ การเกษตร การค้าขาย ส่วนอีก 14.24% เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรหลาน อีก 11.89 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว และอีก 6.17 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

ส่วนเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังมองหาบัตรเครดิตสักใบเอาไว้รูดช้อปปิ้ง ชิม ช้อป ใช้ ได้ครบในบัตรเดียวก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.creditonhand.com/บัตรเครดิต/1.asp เพื่อเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เลย

Site Footer